Monday, June 02, 2008

ราคาน้ำมันสูงขึ้นทั่วโลก : ตั้งรับน้ำมันลิตรละ 50 บาท

ราคาน้ำมันสูงขึ้นทั่วโลก(Source:High oil prices hit global economies )

(Source:High oil prices hit global economies )

น้ำมันในตลาดโลกพุ่งแรง5.49$ หลังยุโรปส่งสัญญาณดอกเบี้ยขาขึ้น
โพสต์ทูเดย์ — ขุนคลังตั้งรับน้ำมัน 150 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ในสิ้นปี 2551
นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง กล่าวว่า ตอนนี้รัฐบาลประเมินราคาน้ำมันว่าจะปรับตัวพุ่งขึ้นมาอยู่ที่ 150 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ในสิ้นปี 2551 ซึ่งเชื่อว่ารัฐบาลสามารถรับมือได้ แต่หากมาเร็วกว่านั้นก็ถือว่าเกินความคาดหมาย และจะกระทบกับความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ และค่าครองชีพที่สูงขึ้น
ขณะนี้มาตรการต่างๆ ของรัฐบาลที่ออกมาถือว่าสามารถรับมือเศรษฐกิจได้ แต่หากราคาน้ำมันขึ้นไปเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ จะกระทบกับความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ และเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้น
กระ ทรวงการคลังจะนำเรื่องมาตรการ ภาษีประหยัดพลังงานให้ ครม.พิจารณาในวันอังคารนี้ โดยจะเสนอให้ลดภาษีสรรพ สามิตรถยนต์บรรทุกที่ใช้ก๊าซเอ็นจีวี ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
ปัญหาราคาน้ำมันแพงครั้งนี้ต่างกว่าครั้งก่อนๆ ที่ขึ้นแล้วหยุด มีเวลาให้เศรษฐกิจปรับตัว แต่ครั้งนี้ขึ้นไม่มีวันสิ้นสุด ทำให้เสถียรภาพหาจุดสมดุลไม่เจอ รัฐบาลต้องทำงานแข่งกับเวลา เพื่อให้คนที่มีรายได้น้อยอยู่ได้
ทั้งนี้ หากราคาน้ำมันทะลุ 150 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ราคาน้ำมันขายปลีกจะตกลิตรละ 50 บาท แหล่งข้อมูล