Sunday, June 29, 2008

'กรมวิชาการ' สรุปไม่พบพันธุ์ข้าวจีเอ็มโอ

หลังเจ้าหน้าที่จากสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่กรมการข้าว ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างข้าวในแปลงนาพื้นที่ หมู่ 3-4 ต.โคกช้าง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ตามที่สมาคมชาวนาไทย เป็นห่วงว่า อาจจะมีพันธุ์ข้าวตัดแต่งพันธุกรรม หรือจีเอ็มโอ หลุดเข้ามาปลูกในแปลงนาของเกษตรกรเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน นายวิเชียร พวงลำเจียก กรรมการสมาคมชาวนาไทย กล่าวว่า สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้แจ้งให้ทราบว่า การตรวจสกัดดีเอ็นเอข้าว 6 ตัวอย่าง ในพื้นที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม และ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ไม่พบว่ามีพันธุ์ข้าวจีเอ็มโอ เป็นเรื่องที่ดี เพราะจะทำให้ข้าวไทยเป็นที่ยอมรับทั่วโลก
นายสุวรรณลภ ภูวบัณฑิตสิน ประธานหอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่มีการตรวจสอบการตัดแต่งพันธุกรรมในข้าว การตรวจไม่พบจีเอ็มโอจะส่งผลดีกับการส่งออกข้าวไทยไปยังประเทศคู่ค้าในทั่วโลก เชื่อมั่นว่าข้าวไทยปลอดภัย แหล่งข้อมูล