Sunday, July 13, 2008

สหภาพเมดิเตอร์เรเนียน

การตั้งสหภาพเมดิเตอร์เรเนียนได้รับการผลักดัน จากประธานาธิบดีนิโคลาส์ ซาร์โกซี ของฝรั่งเศส ซึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดครั้งนี้ร่วมกับอียิปต์ที่กรุงปารีส โดยมีผู้นำและผู้แทนจาก 43 ชาติจากยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกาตอนเหนือ เข้าร่วมการประชุม หลายฝ่ายหวังว่า สหภาพฯ ที่เปิดตัวในวันนี้จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างชาติที่อยู่รอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
สหภาพฯที่เกิดขึ้นถือเป็นการรวมตัวที่ริเริ่มขึ้นมาจาก "กระบวนการบาร์เซโลนา" ซึ่งก่อตั้งโดยสหภาพยุโรป หรือ อียู ที่เมืองบาร์เซโลนา ของสเปน เมื่อปี 2548 โดยการประกาศเปิดตัวสหภาพเมดิเตอร์เรเนียนมีขึ้น พร้อมกับการประกาศโครงสร้างร่วมมือหลายด้าน อาทิ โครงการแนวสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์รอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน, โครงการเพิ่มการประสานงานควบคุมร่องน้ำลึกในทะเล และการตั้งสำนัก งานเพื่อส่งเสริมธุรกิจขนาดกลาง
การประชุมครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จของซาร์โกซี เนื่องจากผู้นำชาติในภูมิภาคเกือบทั้งหมดตกลงมาร่วมหารือ ซึ่งรวมถึง นายกรัฐมนตรีเอฮุด โอลเมิร์ต แห่งอิสราเอล และนายมาห์มูด อับบาส ผู้นำปาเลสไตน์ แหล่งข้อมูล