Friday, August 29, 2008

รางวัลซีไรต์ 2551


เมื่อวันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่โรงแรมโอเรียนเต็ล คณะกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ที่มีนายนรนิติ เศรษฐบุตร เป็นประธาน ร่วมกันแถลงว่า คณะกรรมการมีมติให้หนังสือรวมเรื่องสั้นชื่อ "เราหลงลืมอะไรบางอย่าง" ของวัชระ สัจจะสารสิน ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ประจำปีนี้ โดยพิธีมอบรางวัลจะมีขึ้นในวันที่ 20 กันยายน
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวว่า หนังสือเล่มนี้ได้สะท้อนภาพชีวิตและสังคมในยุคที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลง โดยผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าในสังคมปัจจุบันมนุษย์มีความขัดแย้ง ต่อสู้ และแข่งขันในทางการเมือง สังคม และวัฒนธรรม ทำให้มนุษย์เปลี่ยนไปตามโลกทั้งๆ ที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว มีความเปลี่ยนแปลงจากความละเมียดละไมไปสู่ความหยาบกระด้าง จากคนมีน้ำใจไปสู่คนที่เพิกเฉย เย็นชา จากสังคมเรียบง่ายไปสู่สังคมที่ซับซ้อน ทำให้มนุษย์ตกอยู่ในวังวนแห่งความสับสน แปลกแยก และหวาดระแวง "เราหลงลืมอะไรบางอย่าง" จึงทำให้ฉุกคิดว่า เราหลงลืมอะไรในชีวิตไปหรือไม่

ด้านนายวัชระ ผู้เขียนกล่าวว่า ดีใจและตื่นเต้นมาก เพราะการได้รางวัลอยู่เหนือความคาดหมาย เนื่องจาก "เราหลงลืมอะไรบางอย่าง" เป็นผลงานเล่มแรก จึงไม่ได้หวังว่าจะประสบความสำเร็จบนเวทีนี้ แหล่งข้อมูล


หนังสือเข้ารอบซีไรต์ปี 2551

1. ข่าวการหายไปของอารีญาและเรื่องราวอื่นๆ เขียนโดย ศิริวร แก้วกาญจน์ พิมพ์โดยสำนักพิมผจญภัย (เคล็ดไทยจัดจำหน่าย)

2. เคหะวัตถุ เขียนและพิมพ์โดย อนุสรณ์ ติปยานนท์ (เคล็ดไทยจัดจำหน่าย)

3. เราหลงลืมอะไรบางอย่าง โดยวัชระ สัจจะสารสิน สำนักพิมพ์นาคร (เคล็ดไทยจัดจำหน่าย)

4. เรื่องบางเรื่องเหมาะที่จะเป็นเรื่องจริงมากกว่า โดยจำลอง ฝั่งชลจิตร แมวบ้านสำนักพิมพ์ (เคล็ดไทยจัดจำหน่าย)

5. ปรารถนาแห่งแสงจันทร์ โดย เงาจันทร์ แพรวสำนักพิมพ์

6. ตามหาชั่วชีวิต โดย เสาวรี สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น

7. บริษัทไทยไม่จำกัด โดย สนั่น ชูสกุล สำนักพิมพ์มติชน

8. วรรณกรรมตกสระ โดย ภาณุ ตรัยเวช สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์

9. หมู่บ้านแอโรบิก โดยทัศนาวดี แพรวสำนักพิมพ์