Wednesday, August 08, 2007

The opening ceremony of the Universiade Bangkok 2007


พิธีเปิดกีฬามหาวิทยาลัยโลก ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน
158 ประเทศเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ณ กรุงเทพมหานคร
ขบวนพิธีเชิญไฟพระฤกษ์เข้าสู่พิธีเปิดการแข่งขัน
Universiade comes to Bangkok
24th Universiade opens in Bangkok
Elephant attends 24th Universiade opening ceremony
ทัพนักกีฬาไทยข้อมูลพิธีเปิด-ปิด
มหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยโลกเปิดฉาก
เปิดฉากกีฬาม.โลกไทยรัฐ คมชัดลึก
กิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัยโลก และกิจกรรมสร้างกระแสการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
บัตรกีฬามหาวิทยาลัยโลก ซื้อได้ที่ไปรษณีย์ แสตมป์กีฬามหาวิทยาลัยโลก158 Countries in the Universiade Bangkok 2007 August 8, 2007 in Bangkok, Thailand