Sunday, November 30, 2008

การท่องเที่ยวและการตกงาน

รัฐบาลใช้1พันล.ช่วยเหยื่อตกค้าง
นายโอฬาร ไชยประวัติ รองนายกรัฐมนตรี เรียกประชุมด่วนเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ที่กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว เพื่อหาแนวทางเยียวยานักท่องเที่ยวที่ติดค้างอยู่ในประเทศ และคนไทยที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้ ภายหลังพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) บุกยึดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง

จากนั้น นายโอฬารแถลงว่า รัฐบาลมีมาตรการเยียวยานักท่องเที่ยวที่ติดค้าง และคนไทยที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้ประมาณ 40,000-50,000 คน ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน-25 ธันวาคม รวมระยะเวลา 1 เดือน เป็นเงินไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท หรือเฉลี่ยค่าใช้จ่ายด้านที่พัก อาหารที่ 2,000 บาทต่อคนต่อวัน

ท่องเที่ยวทรุดทำ1ล้านคนตกงาน

รองนายกฯกล่าวว่า ปัญหาการปิดสนามบินทั้ง 2 แห่ง ส่งผลกระทบกับภาพรวมการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของชาวต่างชาติจนถึงกลางปีหน้า คาดการณ์ว่า จำนวนนักท่องเที่ยวจะลดลงจาก 13.5-14 ล้านคน เหลือเพียงครึ่งเดียว หรืออยู่ที่ 6-7 ล้านคนในปี 2552 ส่งผลให้ผู้ประกอบการ พนักงานที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจะได้รับผลกระทบ และมีผู้ตกงานถึง 1 ล้านคน

นายโอฬารกล่าวว่า รัฐบาลนัดหารือกับภาคเอกชนทุกอุตสาหกรรมเพื่อกำหนดมาตรการเยียวยาระยะกลาง เวลา 14.00 น. ในวันที่ 1 ธันวาคม ที่กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อผ่อนปรนปัญหาครั้งนี้ซึ่งสร้างผลกระทบและความเสียหายให้กับประเทศอย่างมาก

"มาตรการเยียวยาถือเป็นโจทย์ใหญ่มาก ใหญ่กว่าทุกครั้ง และมากกว่าวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 เพราะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเกี่ยวเนื่องกับหลายอุตสาหกรรม คิดเป็นสัดส่วนถึง 10% ของจีดีพี (ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) อีกทั้งการปิดสนามบินครั้งนี้ยังกระทบกับการส่งออกสินค้าผ่านคาร์โก้ (คลังสินค้า) โดยเฉพาะอิเล็กทรอนิกส์ ออกไปต่างประเทศด้วย และแม้ว่าผู้ชุมนุมจะคืนสนามบิน การท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นนี้นักท่องเที่ยวก็ยกเลิกหมดแล้ว และยังไม่แน่ใจว่าช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ในปีหน้ากลุ่มนักท่องเที่ยวเอเชียที่ปกติจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวก็อาจจะยกเลิกเดินทางมาไทยด้วย" นายโอฬารกล่าว

รับปีหน้าจีดีพีอาจ0%หรือติดลบ
นอกจากการคาดการณ์อาจมีผู้ตกงานถึง 1 ล้านคนเนื่องจากภาคท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้รับผลกระทบจากการปิดสนามบิน นายโอฬารยังบอกด้วยว่า ปัจจัยจากภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ำ จะส่งผลให้มีผู้ตกงานเพิ่มขึ้น ทั้งจากแรงงานนักศึกษาจบใหม่ในปี 2552 อีกประมาณ 500,000 ราย และคนตกงานที่อยู่ในระบบอีก 500,000 ราย ทำให้จนถึงสิ้นปี 2552 มีผู้ตกงานถึง 2 ล้านคน จึงคาดการณ์ว่าการขยายตัวของจีดีพี น่าจะอยู่ที่ 0% หรือมีโอกาสติดลบ ภายใต้สถานการณ์เวลานี้ ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลา 1-2 สัปดาห์ประเมินสถานการณ์อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม การเติบโตของจีดีพีในอัตราดังกล่าวถือเป็นปีที่เลวร้ายที่สุด ขณะที่ปีนี้หากจีดีพีขยายตัวที่ระดับ 3.5% ก็ถือว่าเก่งแล้ว แหล่งข้อมูล