Wednesday, November 26, 2008

แนะคนไทยเคารพ 3 สถาบันฝ่าฟันวิกฤต

"องคมนตรี"แนะคนไทยเคารพ 3 สถาบันฝ่าฟันวิกฤต นักวิชาการหวั่นเหตุรุนแรง "เสื้อแดง"ปิดล้อม"เสื้อเหลือง"

ศาสตรจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะเลขานุการมูลนิธิพระดาบส นำข้าราชการจากสำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง และคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิพระดาบส เดินทางออกไปให้บริการกับประชาชนตามโครงการพระดาบสสัญจร ที่บริเวณสนามหญ้าหน้าเทศบาลตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

"องคมนตรี"แนะคนไทยเคารพ 3 สถาบันฝ่าฟันวิกฤต

ศาสตรจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะเลขานุการมูลนิธิพระดาบส นำข้าราชการจากสำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง และคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิพระดาบส เดินทางออกไปให้บริการกับประชาชนตามโครงการพระดาบสสัญจร ที่บริเวณสนามหญ้าหน้าเทศบาลตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 23 พ.ย. โดยมูลนิธิพระดาบสจะจัดสัญจรออกไปนอกพื้นที่เดือนละ 1 ครั้ง
องคมนตรี ได้หยิบยกคำพูดของนายคึกฤทธิ์ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรี มาพูดกับประชาชน ว่า ขอให้ประชาชนยึดแนวทางในการปกป้อง 3 สถาบัน คือ สถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันศาสนา และสถาบันประชาชน มาดำเนินชีวิต หากทำได้จะทำให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้า ซึ่งสิ่งที่ขอร้องมากที่สุด คือ ให้ประชาชนนึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพราะพระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่าง ในการดำเนินชีวิตที่พอเพียง สิ่งสำคัญเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในประเทศไทยแทบทุกครั้ง จนถึงทางตัน พระองค์ก็จะออกมาเป็นแสงสว่างในการแก้วิกฤติให้ เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาบ้านเมือง

"ส่วนสถาบันศาสนาเป็นสิ่งสำคัญ เพราะประเทศไทยมีหลายศาสนา ซึ่งทุกคนก็นับถือศาสนาที่ต่างกัน แต่ก็มีพระมหากษัตริย์องค์เดียวกัน เมื่อไม่รักกันแล้ว ก็ยากที่จะทำให้ประเทศชาติพัฒนาไปได้ สิ่งสุดท้าย คือ สถาบันประชาชน ที่จะต้องเร่งแก้ไขขณะนี้ เพราะคนไทยไม่เคารพในสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงทำให้สถาบันประชาชนเกิดความแตกแยก" องคมนตรี กล่าวและว่า เชื่อว่า หากประชาชนคนไทยดำเนินการตามแนวของอดีตนายกฯ ที่เคยพูดไว้ให้เคารพใน 3 สถาบันนั้น ประเทศไทยฝ่าพ้นวิกฤติต่างๆ สิ่งสำคัญก็จะทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงสบายพระทัยที่เห็นคนไทยรักกัน


นักวิชาการหวั่นเหตุรุนแรง"เสื้อแดง"ปิดล้อม"เสื้อเหลือง"นายรังสรรค์ ปทุมวรรณ์ นักวิชาการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเมื่อวันที่ 23 พ.ย.ถึงการประกาศชุมนุมใหญ่ของ กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ในวันพรุ่งนี้ (24 พ.ย.) ที่หน้ารัฐสภา ว่า เป็นกลยุทธ์หนึ่ง เพื่อให้ผู้ชุมนุมกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง หลังจากเสร็จสิ้นงานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมชุมนุมบางตาลงไป ซึ่งถือเป็นการสร้างกระแสการรวมตัว โดยยืนยันว่า จะเดินทางไปหน้ารัฐสภาเพื่อต่อต้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้งๆ ที่นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ยืนยันแล้วว่าไม่มีการบรรจุวาระการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เข้าสู่การประชุมพิจารณา

นายรังสรรค์ กล่าวอีกว่า คาดว่า ในการชุมนุมใหญ่ อาจนำมาสู่เหตุการณ์ความรุนแรงขึ้น และถือเป็นความรุนแรงที่มาจากหลายฝ่าย ทั้งฝ่ายม็อบเสื้อแดงหรือกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ (นปช.) ที่ได้จัดงานความจริงวันนี้สัญจรขึ้น ที่วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี ในวันนี้ แม้ว่านายจตุพร พรหมพันธุ์ ส.ส.สัดส่วน พรรคพลังประชาชน (พปช.) ผู้จัดรายการความจริงวันนี้ จะออกมาบอกแล้วว่า ไม่เดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลหรือรัฐสภาแน่นอน แต่เชื่อว่าอาจนำไปสู่ม็อบเสื้อแดงปิดล้อมม็อบเสื้อเหลืองได้ โดยอ้างเหตุผลว่าเป็นเรื่องของสถานการณ์เฉพาะหน้าควบคุมไม่ได้ แหล่งข้อมูล