Monday, October 08, 2007

ชมภาพเป็นข่าว

ชมภาพเป็นข่าวย้อนหลัง แล้วจะเข้าใจสภาพสังคมไทยมากขึ้น
จากไทยรัฐ จากคมชัดลึก จากกรุงเทพธุรกิจ
เมืองไทยเมืองพุทธ เราคงอยากเห็นข่าวอาชญากรรมลดลง นานๆจะมีสักข่าว แทนที่จะเป็นข่าวทุกวันหรือวันละหลายๆข่าว สาธุ...