Friday, January 13, 2006

คำขวัญวันเด็กปีนี้

วันเด็กปีนี้ เด็ก ๆ อดนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี
“ทักษิณ ชินวัตร” ร่วมงานวันเด็ก ที่ทำเนียบรัฐบาล กิจกรรมต่าง ๆ ยังคงมีเหมือนทุกปี แต่ปีนี้งดให้เด็ก ๆ นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีถ่ายรูป เพราะไม่สะดวก
นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวถึงคำขวัญวันเด็กปีนี้ “อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด” ว่า เพราะต้องการให้เด็กรู้ว่า จะทำอย่างไรถึงจะเป็นเด็กที่ดีได้ สมัยก่อนมีแต่บอกว่า ให้มีวินัย มีความซื่อสัตย์ แต่ส่วนตัวจะเน้นให้เด็กมีความคิด รู้จักที่จะเรียนรู้ และว่าตลอดการทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา จะเน้นให้เด็กเรียนรู้การเรียน ความฉลาด ดังนั้น ต้องคิดให้เป็น และต้องอ่านหนังสือ และยังเตรียมกระป๋องออมสินไว้มอบให้กับเด็ก ๆ ด้วย
อ่านเพิ่มเติมที่