Tuesday, November 06, 2007

พิมพ์หนังสือธรรมะแจก

พิมพ์หนังสือธรรมะ
1.นะโม บุ๊ค โรงพิมพ์เลี่ยงเฮียงจงเจริญ เสาชิงช้า สำราญราษฎร์ โทร.02222 6095-6, 02222 3798, 02223 1727 โทรสาร 02621 0437
2.สำนักพิมพ์พิมพ์สวย โทร.02-953-9600
3.โรงพิมพ์ บริษัท รุ่งเรืองวิริยะพัฒนาโรงพิมพ์ จำกัด ซ.รามอินทรา 68
โทร.02-5177445 หรือ 02-9180192-3 เช่น ชื่อหนังสือ กฏแห่งกรรม โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี
พิมพ์ 100 เล่ม ราคาเล่มละ 14 บาท /พิมพ์ 200 เล่ม ราคาเล่มละ 13 บาท /พิมพ์ 300-400 เล่ม ราคาเล่มละ 12 บาท /พิมพ์ 500 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 11 บาท /พิมพ์ 1000 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 10 บาท
4.ธรรมสภา รับจัดพิมพ์หนังสืออนุสรณ์ - ที่ระลึก หนังสืองานฌาปนกิจและงานพระราชทานเพลิง พร้อมต้นฉบับหนังสือธรรมะ มีให้เลือกพิมพ์มากมาย โทรศัพท์ (02) 441-1588 , 441-1535 , 888-7940 ติดต่อภายในหมายเลข 12 , 19 , 31
5.สำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศ บริษัทแอดวานซ์แสตนดาร์ดกรุ๊ป จำกัด โทร.02-881-3420-3 โทรสาร 02-423-0887
6.วัดญาณเวศกวัน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐ หมู่ ๓ ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ ๐-๒๘๒-๑๕๕๒-๓, ๐-๒๘๘๙-๔๓๙๖ และ ๐-๒๔๘๒-๑๕๒๓ (หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์)
การขออนุญาตพิมพ์หนังสือ
ผู้ที่สนใจสามารถทำจดหมายหรือกรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เพื่อจัดพิมพ์หนังสือที่เป็นผลงานของ พระพรมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) โดยระบุชื่อหนังสือ ชื่อเจ้าภาพ โอกาสที่พิมพ์เผยแพร่ จำนวนที่พิมพ์ และวันที่ใช้งาน โดยแจ้งขออนุญาตเพื่อรับต้นฉบับ หนังสือจาก พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ และเมื่อได้การตอบรับอนุญาตแล้ว สามารถมารับต้นฉบับพร้อมจดหมายอนุโมทนาเพื่อนำไป ดำเนินการจัดพิมพ์ตามความประสงค์ของท่านเจ้าภาพได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ เป็นการให้เปล่าโดยไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ทั้งใน กรณีที่เป็นการพิมพ์เพื่อแจกเป็นที่ระลึกและเพื่อจำหน่าย โดยทางวัดขอสงวนสิทธิ์ ในการขอรับตัวอย่างหนังสือที่พิมพ์เสร็จแล้วจำนวน ๒๐ เล่ม เพื่อใช้เป็นข้อมูลทางสถิติ และตรวจสอบความถูกต้องต่อไป
7.โรงพิมพ์อื่นๆ ทุกแห่ง ทั่วประเทศที่มีเนื้อหาหนังสือธรรมะสำหรับเผยแพร่ สามารถติดต่อโรงพิมพ์เหล่านั้นได้โดยตรง

ศูนย์รวมเว็บธรรมะ
ประวัติหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
ของดี หลวงพ่อปัญญา หนังสือธรรมะ ละสังขาร...ยิ่งล้ำค่า
ร่วมสร้างอุโบสถกลางน้ำ โครงการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
หนังสืองานศพ คลังสมองแห่งชาติ